W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Zakład Stolarski „JARO” Jarosław Kwiatkowski przetwarzamy dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPU I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zakład Stolarski „JARO” Jarosław Kwiatkowski , Jędrychowo 82a, 14-220 Kisielice

e-mail: jaro.kwiat@wp.pl, tel .722380023

Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w przypadkach:

zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Zakładem Solarskim „JARO”., dla jej prawidłowego wykonania,

złożenia przez Panią/Pana zamówienia w Zakładzie Stolarskim „JARO” w celu jego prawidłowej realizacji,

rozliczenia wykonanej umowy lub zrealizowanego zamówienia.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez wykorzystywanie instrumentu profilowania.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspomagającym Zakład Stolarski „JARO”w realizacji obowiązków ustawowych, w szczególności organom publicznym w ramach wypełniania obowiązków podatkowych i windykacyjnych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Panią/Panem a Zakładem Stolarskim „JARO”., jak również po jej zakończeniu, w celu wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza w celach podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy w/w Rozporządzenia.

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kontroli przetwarzanych danych osobowych, a także ich przenoszenia.